11 / 05 / 2023
The Verodrome jersey

The Vélodrome เป็นชื่อของเครื่องเล่นม้าหมุนที่มีลักษณะเป็นจักรยานแทนม้าของม้าหมุนทั่วไปในสวนสนุก Efteling ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเจ้าเครื่องเล่น The Vélodrome ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1900 และมีเพียง 3 เครื่องแบบนี้ในโลกเท่านั้น เครื่องเล่นนี้จึงถือว่าเป็นหนึ่งในพระเอกของสวนสนุก Efteling มาตลอด The Vélodrome ถือเป็นสัญญลักษณ์ของความใฝ่ฝันและการสร้างแรงบันดาลใจให้นักปั่นตัวน้อย ให้ไล่ตามความฝันให้กลายเป็นจริง

    blog